دکتر فریبا دانشور:
توسط: لوار ما
تاریخ: می 28, 2023 زمان انتشار: 11:15 ق.ظ کد خبر: 15310

فریدون، بزرگ پادشاهی عدالت پرور و دادخواه

دکتر فریبا دانشور در سی و هشتمین نشست انجمن ادبی تاریخی پاریز، به روایتی از شاهنامه پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لوار ما، دکتر دانشور در این نشست گفت: داستان فریدون بعد از خواب ضحاک آغاز میشود.
کودکی از نژاد جمشید نام مادر فرانک
نام پدر آبتین
در زبان اوستایی thrataona
در زبان سانسکریت aptya
با سپاه ظالم ضحاک در گیر وکشته میشود ومغزش خوراک مارهای شاه می شود.
تدبیر فرانک وسپردن او به دست چوپانی در مرغزاری وتغذیه از گاو برمایه.
در ادامه داستان برپایی محضر دادخواهی ضحاک وسپس ورود کاوه آهنگر به کاخ وهمراهی با فریدون ودستگیری ضحاک وبه غل وزنجیر کشیدن در کوه البرز وسپس انتقالِ بیوراسپ به کوه دماوند.
در این بخشِ شاهنامه،فردوسی اشاره به
ترس ووحشت شاه ماردوش از دلاور مردی از نژاد تهمورث میکند،بحث جادو وطلسم نیز قابل تامل هست وهمچنین در ادامه داستان ،حرکت فریدون با درفش کاویانی به سمت مقر پادشاهی در دژ هو ختگنگ(بیت المقدس) بهمراهی دوبرادرش کتایون(کیانوش) وبرمایه(برمایون) و سپس در بخش دیگر داستان ،پسران فریدون ونامگذاری آنان بر اساس آزمایشهای گوناگون پدر وتقسیم عادلانه جهان به آنان
دوران پادشاهی فریدون ۵۰۰ سال میباشد
فریدون فرخ فرشته نبود
زمشک وزعنبر سرشته نبود
به داد ودهش یافت اونیکویی
تو داد ودهش کن فریدون تویی

شاهنامه گنجینه فرهنگ ومعارف قوم ایرانی است
فردوسی با آفرینش کتاب سترگ شاهنامه فضای تاریخی وجغرافیایی ایران ونژاد ایرانی را به گونه ای ممتاز به نمایش گذاشته بطوری که مبنای شناختی درست ودقیق برای مورخان وفرهنگ نویسان راباز می نماید.نگرش سرتاسر متفکرانه فردوسی حدود ومرز اسطوره وتاریخ را به روشنی باز نموده وکتاب گهربار شاهنامه آیینه یک فرهنگ رشد یافته وپویا را به تصویر کشیده است.داد ودهش رکن اساسی محورهای فکری فردوسی است.
با غور در نامه باستان نتایج گهرباری میتواند در ما ایجاد کند که مهمترین آن
گسترس عدل وداد ودادخواهیست.