توسط: محمدرضا براهام
تاریخ: آوریل 14, 2022 زمان انتشار: 8:40 ق.ظ کد خبر: 11209

تاریخ تاسیس اولین مدرسه نوین در شهرهای جنوب

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لوار ما، به نوشته جناب آقای نصرالله کریمی، تاریخ تاسیس اولین مدرسه نوین در شهرهای جنوب ( استان های هرمزگان، بوشهر و شهرهای جنوبی استان های فارس و کرمان) به شرح زیر می باشد:

۱- بندر بوشهر. ۱۲۷۸ خورشیدی
۲- بندر لنگه ۱۲۸۰
۳- بندر عباس ۱۲۸۵
۴- بم ۱۲۹۲
۵- برازجان ۱۲۹۲
۶- خورموج ۱۳۰۰
۷- میناب ۱۳۰۲
۸ – قشم ۱۳۰۴
۹- بحرین ۱۳۰۴
۱۰- بستک ۱۳۰۴
۱۱- لار ۱۳۰۴
۱۲- بندر ریگ ۱۳۰۵
۱۳- جیرفت ۱۳۰۵
۱۴- بندر دیلم ۱۳۰۷
۱۵- بندر جاسک ۱۳۰۷
۱۶- کهنوج ۱۳۰۷
۱۷- هرمز ۱۳۰۷
۱۸- نرماشیر ۱۳۰۷
۱۹- اوز ۱۳۰۷
۲۰- اهرم ۱۳۱۰
۲۱- بندر خمیر ۱۳۱۱
۲۲- گناوه ۱۳۱۱
۲۳- کنگان ۱۳۱۱
۲۴- خنج ۱۳۱۱
۲۵- جم ۱۳۱۷
۲۶- منوجان ۱۳۱۸
۲۷- جناح ۱۳۱۸
۲۸- رودان ۱۳۱۹
۲۹- دیر۱۳۱۹ قبلا مدرسه داشته و تعطیل شده
۳۰- بشاکرد ۱۳۲۰
۳۱- پارسیان ۱۳۲۴
۳۲- سیریک ۱۳۲۴
۳۳-حاجی آباد ۱۳۲۵
۳۴- گله دار ۱۳۲۷
۳۵- لامرد ۱۳۲۷
۳۶- بندر سیراف ۱۳۲۸
۳۷- بیرم ۱۳۲۸
۳۸- کوشکنار ۱۳۲۸
۳۹- دشتی ۱۳۲۹
۴۰-چارک ۱۳۲۹
۴۱- عنبر آباد ۱۳۲۹
۴۲- نخل تقی ۱۳۲۹
۴۳- اشکنان ۱۳۳۱
۴۴- ریگان ۱۳۳۲
۴۵- کیش ۱۳۳۴
۴۶ – بخش اسیر ۱۳۳۸
۴۷- قلعه گنج ۱۳۳۹
۴۸- عسلویه ۱۳۴۰
۴۹- کاکی ۱۳۴۱ قبلا داشته و تعطیل شده
۵۰- بخش وراوی ۱۳۴۱
۵۱- مهر ۱۳۴۲
۵۲- اهل ۱۳۴۲
۵۳- فال ۱۳۴۲
۵۴- علامرودشت ۱۳۴۳
۵۵- لاوان ۱۳۴۵

نصرالله. کریمی. پارسیان